Esencija kontinenata

Ready made instalacija
70 x 30 x 10 cm

Ovaj rad je svojevrsna mappamundi, koja se sastoji od 7 ispražnjenih terpentinskih kanistara na kojima su otisnute siluete svakog od 7 kontinenata (Afrika, Antarktika, Australija, Azija, Europa, Južna Amerika i Sjeverna Amerika). Svaki kanistar sa pripadajućom siluetom metaforički predstavlja silos ispunjen prethodnim iskustvima, predrasudama i ostalim relacijama između znaka i fenomena kojeg forma otisnutog kontinenta predstavlja. Uz svaki otisnuti kontinent u umu gledatelja stvara se skup uvjerenja i predrasuda. Ta uvjerenja i predrasude zatvorene su u silosima koji su nepremostivi i nespojivi uslijed spoznajnih jazova. Kako moj rad razvrstava svaki pojedini kontinent, hineći pritom da se radi o zasebnoj kulturnoj i geografskoj cjelini, želio sam skrenuti pozornost na jazove: već gore spomenute spoznajne koji se nastoje popuniti konvencijama i implikaturama, ali i kulturološke jazove svojstvene postmoderni:

Postomoderan i postkolonijalan svijet nije ograničen samo na fragmentaciju „velikih“ narativa racionalizma nakon prosvjetiteljstva, već širi značaj postmodernih okolnosti leži u shvaćanju da epistemiološka „ograničenja“ etnocentričnih ideja jesu također i granice drugih disonantnih, čak i disidentskih tonova – onih žena, koloniziranih, manjina, i zabranjenih seksualnih sklonosti. Demografija novog internacionalizma počiva na povijesti postkolonijalnih migracija, na narativima kulturalne i političke dijaspore i na dramatičnom razmještaju seoskih i domorodačkih stanovništava, poetici progonstva i gorkoj prozi političkih i ekonomskih izbjeglica. Upravo ovdje granica postaje mjesto odakle nešto započinje svoje postojanje u sadašnjosti (Bhabba, 1994, 4-5).

Upravo sam u razgraničenjima između „silosa“ u mom radu vidio tu disonancu koja se u današnjem svijetu odražava kroz ekstremnu rasnu i klasnu stratifikaciju. Jedan njen fenomen jest i sve veća prisutnost tzv. gated communities-a (ograđenih zajednica), tj. čuvanih stambenih zona koje niču u američkim bjelačkim izvangradskim zonama, Južnoj Americi, Južoj Africi i drugim mjestima koje odlikuju drastične imovinsko-statusne i rasne nejednakosti. Na neki način, stoga, moj rad je fragmentirana ekumena: spoznajni jazovi javljaju se unutar otkrivenog svijeta, sada kada su vanjski rubovi homerovske „Rijeke Ocean“ spoznati.